E-mail маркетинг конференция

Програма

 

28 ноември 2014г. гр. София
зала София, Кемпински хотел Зографски

09:00 – 09:50 Регистрация
10:00 – 11:15 Модул 1:
-Как работи E-mail маркетинга – демонстрация
-Не поискани съобщения
-Анализи на резултати
(разглеждане на конкретни данни от предварително пусната специално за целта благотворителна кампания)
лектор Георги Христулев
11:15-12:30 - Поискани съобщения
- Защитени софтуер и сървъри
- Изпълнение на E-mail маркетинг кампании
- Измерване на ROI
- Автоматично изграждане на имейл списъци
Лектор : Невяна Коева
12:30 – 14:00 Почивка за обяд
14:00 – 15:00 Модул 2:
-Договори извън търговския обект и договори от разстояние. Изменение в закона за защита на потребителите от 25.07.2014 г. ( Всеки, който продава онлайн ще бъде засегнат от тези промени)
Лектор: Иван Бъчваров, Главен секретар на КЗП
15:00 – 15:30-Извънсъдебно решаване на потребителски спорове чрез медиация
Лектор: Екатерина Трайкова, Председател на УС на Сдружение за алтернативно разрешаване на спорове /САРС/
15:30 – 16:00 Кафе пауза и networking
16:00 – 17:00 Модул 3:
-Правила за писане на продажбени текстове
-Как думите се превръщат в левове
Лектор: Алекс Попов
17:00 – 17:30 -Начини за събиране на e-mail контакти
-Представяне и демонстрация на EmailClub
Лектор: Георги Христулев
17:30 – 18:15 Дискусия с участието на всички лектори от деня
18:15 – 19:30 Коктейл и networking - ще се проведе в лоби бара

*Организаторите си запазват правото на промени в програмата.